عباس رفیعی راوندی

دانش آموز گرامی : مکان تدریس توافقی بین شاگرد و استاد است
هر جلسه کلاس به صورت پیش فرض 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد

شماره همراه 09101598940

شهر: تهران
تحصیلات: کارشناسی مهندسی عمران دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ایران
سابقه تدریس خصوصی: 3 ماه
سابقه تدریس غیرخصوصی: 3 ماه
موارد دیگر رزومه: دانشجوی استعداد درخشان مهندسی عمران مقطع کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران قبولی در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت بدون آزمون

دروس قابل ارائه

ثبت دیدگاه