قوانین و مقررات

هر گونه استفاده از خدمات وی تیچ به معنی پذیرفتن شرایط مندرج در سایت وی تیچ می‌باشد. سایت وی تیچ هیچ توافقی با معلم ها خارج از این شرایط ندارد. شرایط و قوانین زیر مربوط به تمام معلم های خصوصی و دانش پذیرهایی است که به هر شکلی با وی تیچ همکاری و از خدمات آن استفاده می‌کنند.

در سایت وی تیچ ، دانش پذیر پس از ثبت نام می تواند شماره تلفن مستقیم معلم، یا در صورت فعال سازی قسمت مربوطه، شماره تلفن پشتیبانی سایت را مشاهده کند. سپس با معلم تماس گرفته و پس از بررسی و قبول درخواست توسط معلم خصوصی، دانش پذیر و معلم، زمان و مکان تدریس خصوصی را به صورت توافقی مشخص می کنند. سایت وی تیچ تمام تلاش خود را برای اخذ اطلاعات کامل از دانش پذیر و معلم می‌کند و موارد امنیتی در خصوص معرفی معلم به شاگرد را رعایت می‌نماید. با این وجود، معلم ها با مسئولیت خود برای تدریس به منزل دانش پذیر و یا دانش پذیر با مسئولیت خود به مکان معلم مراجعه می‌کنند و سایت وی تیچ هیچ تعهد یا مسئولیتی در قبال خسارت ها و تبعات مستقیم، اتفاقی، تبعی، غیرمستقیم و کیفری، ناشی از ارتباط معلم با دانش پذیر نخواهد داشت. به عبارتی وی تیچ صرفا ارتباط بین معلم و دانش پذیر را میسر می‌کند و به هیچ عنوان تضمینی در مورد نیات و قصد دانش پذیر و معلم نمی‌تواند ارائه نماید.

با توجه به اینکه هویت و اطلاعات ارائه شده توسط دانش پذیر به هیچ وجه قابل راستی آزمایی نمی‌باشد، وی تیچ هیچ مسئولیت یا تعهدی در قبال اطلاعات ارائه شده توسط دانش پذیر هنگام ثبت نام در سایت ندارد.

وی تیچ مختار است که هرگونه اطلاعات و عکسی که توسط معلم و دانش پذیر به سایت ارسال می‌شود یا هر حساب کاربری و اطلاعات دیگری که مربوط به استاد یا دانش پذیر یا ایجاد شده توسط استاد یا دانش پذیر باشد را هر زمانی و به هر شکلی که ضروری بداند، اصلاح یا حذف نماید.

سایت وی تیچ هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال هر نوع اطلاعات ارسالی معلم به سایت که در صفحه آنها نمایش داده می شود نخواهد داشت و صرفا مطالب ارسالی توسط معلم ها را نمایش می‌دهد.

اگر دانش پذیر پس از جلسه اول به هر نحو از معلم مربوطه رضایت نداشت، می تواند تا 48 ساعت پس از اتمام جلسه، با تماس با خود معلم یا سایت، درخواست بازگشت کل وجه پرداختی را اعلام نماید و معلم موظف به بازگشت کل وجه به دانش پذیر می باشد. در غیر این وی تیچ این حق را برای خود محفوظ می‌داند که نسبت به هرگونه عملی در خصوص پروفایل، ادامه همکاری و یا هرگونه پیگیری حقوقی اقدام نماید.

زمان و نحوه پرداخت وجه کلاس، به صورت توافقی بین معلم و دانش پذیر می باشد و وی تیچ هیچ مسئولیتی در قبال عدم پرداخت وجه کلاس ندارد.